Sıkıntı
0 Comment
İş isteği ve ilgi kaybından doğan zihin yorgunluğu ve tatminsizlik – Sıkıntı.