Jeanne d’Arc’ın Tutkusu
0 Comment
Maria Falconetti’nin acı içerisindeki yüzü sinema tarihinin en unutulmaz imgelerinden birisidir. Hatta sinemanın kutsallığını teslim etmekten geri durmayacak sinefiller için, bu pozun neredeyse bir ikona niteliği taşıdığını söylemek de yersiz [...]