Yaşam Sonbahar
0 Comment
Hayatın alışılagelmiş bir tempoda değişmeksizin devam ettiği eski bir Rus köyü; yol aynı yol, nehir aynı nehir, güneş hep orada. Sonbahar geldiğinde; her zamanki olağan şeyler beklenmedik bir anlam kazanır.