Hoşgörüsüzlük
0 Comment
Uzayın derinliklerinde bir nesne ortaya çıkar. Bu olay felaketlere yol açar. Zoglar tuhaf görünüşlü yaratıklardır, davranışları görünüşlerinden de tuhaftır.
Değişim Rüzgarı
0 Comment
Bütünüyle saçmaydı. Yüzlerce insan aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Gırtlak kesme yarışması. Besteci ve müzikçi Alex Balanescu’nun anılarından yola çıkan bir canlandırma filmi.