Sinemanın Binyılı
0 Comment
Sinema yaşgününü kutluyor. Modern olarak anılmak isteyen bir yüzyıl, ne çizgisel ne de dairesel olarak anlaşılmamalı, fakat atlamaların, gözyaşlarının, deliklerin, oyukların olduğu bir yüzyıl olarak kabul edilmeli. Filmin ve araçlarının [...]