Prag
0 Comment
Yapay bir adam yaratan hahamın efsanevi öyküsünden yola çıkılarak, Prag kenti üzerine yapılan kişisel bir yorum. Haham eski ahitlerin ve kitapların arasında kendisini kaybeder, duygularını yeniden kazanmak için yapay bir [...]