Evet Efendim
0 Comment
The Yes Men topluluğu/arkadaş grubu/kolektifinin hazırladığı film, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün faaliyetlerini eleştirmek üzere hazırladıkları internet sitesi nedeniyle, DTÖ sanılarak toplantılara davet edilmeye başlanan bir grup aktivistin hikâyesini anlatıyor. DTÖ [...]