Aşura
0 Comment
Kerbalâ Savaşı 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevi halifesi 1. Yezid ve Muhammed’in torunu Hüseyin arasında gerçekleşmiştir. Hüseyin ve tüm destekçileri öldürülmüş; kadın ve çocuklar esir alınmıştır. Bu [...]