Aşağıda
0 Comment
Keyifli bir gece, alt kattan gelen gürültüler yüzünden beklenmedik bir şekilde sekteye uğrar. Gürültüler, farklı tepkilerin yanı sıra, amansız bir duyarsızlığa da yol açar. Zhengfan Yang, yazar, yönetmen, yapımcı ve [...]