Güzel Köy, Güzel Alev
0 Comment
Milan, ağır yaralı olarak yattığı hastane yatağında, müfrezesiyle birlikte kapana sıkıştığı terk edilmiş tünelde 10 gün boyunca yaşadıkları cehennemi anımsamaktadır. Savaş sahneleriyle eş zamanlı olarak, müslüman arkadaşı Halil’le olan dostluğu [...]
Onur Yürüyüşü
0 Comment
İşlenen bir suçu, güldürü unsuruna dönüştüren ve klişelerle, basmakalıp değerlerle eğlenen bu şamatacı komedi Sırbistan’da ve diğer eski Yugoslavya ülkelerinde büyük ilgi gördü. Bir pitbul teriyer’in canını kurtarmak için yapılan [...]