Dans Eden Kamera
0 Comment
Bir step dansçısı, bir piyanist ve 1922’den kalma çevirme kollu bir kamera arasında geçen bir aşk hikayesi. Eski kamera, hem kamera hem karakter hem de sahnedir. Pieter-Rim de Kroon seçkin [...]