İspanyol Dansçı
0 Comment
Canlı Müzik: Baba Zula Victor Hugo’nun Ruy Blas isimli tiyatro eserinin Adolphe d’Ennery tarafından komik opera olarak yeniden yorumlandığı, Jules Messenet’in bestelerini yaptığı bu eser, 1872’de ilk sahnelenişinden kısa süre [...]