Sıra Sende
0 Comment
“Okullar bize toplumsal hareketleri öğretmiyor. Okullar, toplumsal düzenin nasıl sorgulanacağı ya da toplumun nasıl dönüştürüleceği hususundaki tartışmaları yüreklendirmiyor. Bunun rastlantısal olduğunu da düşünmüyorum. Demek istediğim, bize örgütlenmenin doğru bir şey [...]