Uyuyan Isabel
0 Comment
Bu canlandırmada, garip bir uyku hastalığı salgınının kurbanı olan Uyuyan Isabel yatağa saplanıp kalır. Kral tebaasını yardım için göreve çağırır ve hepsi bu çağrıya yanıt verir.
Yarış Atı
0 Comment
Bu canlandırmada, sürdüğü aşırı planlı yaşantıdan dolayı, çocukluğunu yaşayamayan küçük bir oğlanla tanışıyoruz. Okul, tenis ve yüzme dersleri, sanat sınıfı, ev ödevleri ve piyano çalışması arasında dinlenecek zamanı bile yok.