Varoluş
0 Comment
İlk kısım 1965’de geçmektedir. Sinagog yıkıntılarının olduğu bir sokak. Yıkıntının içi çöple dolu. İki yaşlı adam içeri girer ve yıkıntıların arasında ibadetlerine başlarlar. İkinci kısım 14 yıl sonrasını anlatmaktadır. Sinagog [...]
Ağıt
0 Comment
Makinalar yüzünden insanların yaşamından uzaklaştırılan atlar üzerine lirik bir ağıt.