Pegasus
0 Comment
Bu büyüleyici canlandırma, ülkenin kuruluş döneminde yapılan Flaman dışavurumcu resimlerden esinlenmiştir. Film teknolojik bir toplum yapısı içinde iş göremeyecek kadar yaşlı olduğu için kenara itilen bir nalbantın yaşadığı psikolojik dramı [...]