Arap filmlerinin tanıtılmasına yönelik bir proje olan Medscreen’de Beirut DC, Europa Cinemas ve Europanet ile birlikte çalışılmış ve proje kapsamında Antalya, İstanbul ve Bodrum Film Festivalleri’nde özel bölümler hazırlanmıştır. Projenin amacı Avrupa Birliği ülkeleri ve Meda (Akdeniz bölgesinde yer alan Türkiye, Suriye, Lübnan, Filistin Özerk Bölgesi, İsrail, Mısır, Cezayir, Tunus ve Fas) ülkelerinde Akdeniz filmlerinden oluşan haftalar düzenlemek, Akdeniz ülkelerinden gelen profesyonellerin Cannes, Berlin vb. film marketlerine katılmalarını sağlamak, Akdeniz ülkeleri sinemalarıyla ilgili bir web sitesinin düzenlenmesi, Akdeniz ülkelerinde yapılan filmlerin DVD’ler yoluyla tanıtımını sağlamak, Akdeniz ülkelerinde çekilecek filmlerle ilgili tanıtım filmleri yapmak, Akdeniz ülkelerinden gelen profesyoneller için ortak çalışma zemini hazırlamaktır. Proje 2009 yılında sona ermiştir.