Kasım

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ruhu idealizmle yanýp tutuþan Alfredo, ‘insanýn kalbiyle gerçekleþtireceði ve seyircilere hayatta olduklarýný hissettirecek, özgür bir sanat’ yapabilme umuduyla Madrid’e gelir. Onun tiyatro anlayýþýna göre gösteri sahnenin dýþýnda baþlamalýdýr. Seyircilere yakýn olabilmek için sokaklara çýkar. Alfredo ve grubu Kasým, eski bir meydanda, bir parkta veya kentin alýþ veriþ merkezi olan bir caddede, gösterilerine baþlarlar. Gelen geçeni kýzdýran kötü ruhlar, toplumsal protesto gösterileri, güvenlik güçlerini alarma geçirecek düzeyde eylemler. Hiçbir sýnýrlama ve sansür söz konusu deðildir. Yoldan geçen insanlarýn edilgenliðini kýrýp onlarý gösterinin bir parçasý yapabilen her düþünce kabul görmektedir. Ýster þaþýrsýnlar, ister korksunlar, ister gülsünler, ister aðlasýnlar. Hayat gibi tiyatro, tiyatro gibi hayat… Artýk burada hiçbir fark kalmamýþtýr.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
İspanya 
104'
2002

Yönetmen
Achero Manas

Senaryo
Achero Manas
Federico Mañas

Görüntü
Juan Carlos Gómez

Kurgu
Nacho Ruiz Capillas

Yapım
Irene Otero Pérez

Oyuncular
Ingrid Rubio
Javier Rios
Juan Diaz
Óscar Joenada

Müzik
Eduardo Arbide

Ödüller
En Ýyi Erkek Oyuncu
En Ýyi Film Müziði
FIPRESCI Ödülü Toronto
Genç Jüri Ödülü San Sebastian
Öðrenci Jürisi Ödülü Toulouse

Festivaller
14. Gezici Festival
SAHTE BELGESELLER