Ali Gökte
0 Comment
Bir zamanlar taş devrinde yaşayan hayvan türlerinin davranışları, insan ırkının onları evcilleştirmesi ve tutsak etmesiyle değişmiştir. Hayvanlar ve insanlar gittikçe birbirine yaklaşır, ortak bir kişiliğe bürünür. Fakat görünüş aldatıcıdır.