My name
0 Comment
Babam özgürlüğün satın alınamayacağını söylerdi… Yanılıyordu… Özgürlük için yalnızca en yüksek bedeli ödemekle kalmazsın, aynı zamanda özgürlük sadece onu satabilenler için var olur.
Bay Seguin’in Öcü
0 Comment
In a small town, with a slightly demented dream challenge of a werewolf.