Dimensions of Dialogue
0 Comment
The film depicts the fights and conflicts that make communication and agreement impossible with colorful images. Dimensions of Dialogue is one of Czech animated cinema's most famous and successful MOVIES, a masterpiece of both Czech and world animation.
Stork in the room
0 Comment
Katariina Lillqvist´in “Kafka Üçlemesi”nin ikinci bölümü. Gece çökerken, ikinci el kitaplar satan yaşlı, pejmürde bir adam evine döner, asansörün makine dairesinde vızıldayan dev bir yumurta bulur. Evcil bir leylek, dükkân [...]
Rural Doctor
0 Comment
Katariina Lillqvist´in “Kafka Üçlemesi”nin üçüncü ve en güzel bölümü. Kafka’nın en korkunç öykülerinden birinin serbest bir uyarlaması. Savaşın dehşete düşürdüğü insanların etkileyici, gerçeküstü öyküsü. 1990’ların en önemli kukla canlandırmalarından biri, [...]
Tavanarası Fares
0 Comment
Katariina Lillqvist’in “Kafka Üçlemesi”nin birinci bölümü. Lillqvist, Kafka’nın gerçeküstü ve melankolik hikâyesinin ruhunu yakalamayı başarmış. Kışın ortasında, yoksul bir kemancının arkadaşı fare, tavanarasındaki bir odada hasta yatmaktadır.
Dialogue Facilities
0 Comment
Animatic metagories dealing with communication and social-political communication between people. Svankmajer worked with fiction, objects and collage in Dialogue Possibilities consisting of animated models of characters. The film is ambivalent of values ​​and rules known to us [...]