Daha in Cork
0 Comment
Adults think that childhood is a happy period, but childhood can also be full of troubles and anxieties.
Peel
0 Comment
Her denendiğinde işaretleri yorumlamak için yüzeye çıkan saklı bir şey, ne zaman bakışını içeri yöneltsen sanki sen ilkmişsin gibi patlayıp dağılıyor.