The Kid With a Bike
0 Comment
Dardenne Kardeşler sinemasının ayırt edici özelliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir: “Sıradan” işçi sınıfı hikâyeleri, nesiller arası ilişkiler, insanların doğru ya da yanlış biçimde genellikle “kefaret” ile ilişkilendirdikleri ahlaki ve psikolojik konular. [...]
Apartment Living
0 Comment
Duvara bir tablo asmak, iskambil kağıtlarından ev yapmak, çamaşır yıkamak ve televizyon seyretmek: Dört sıradan insanın günlük yaşamlarındaki en masum ve zararsız eylemler. Fakat şanssızlık, bu insanların birbirleriyle komşu olmalarından [...]