Sacco Vanzetti ve
0 Comment
Amerikan adalet sistemi, politik görüşleri yerleşik düzene karşı olanların mahkum ve infaz edilmesi konusunda uzun ve kirli bir geçmişe sahiptir. Bu tür davaların en ünlü ve dile düşmüş olanı, komünizm [...]
A special day
0 Comment
Undoubtedly, A Special Day has a very special place in every sense among the MOVIES dealing with fascism. For this reason, it is a film that will never get old and will always gain new meanings. The movie [...]