Minotaur-'s Dance
0 Comment
Bir Minotor zamanını bir labirentin içinde içki içerek, yakararak ve opera dinleyerek geçirmektedir. Geceleri gördüğü düşlerin verdiği acıyla yasak zevkleri aramak için ininden çıkar.