Kıyametten Sonra
0 Comment
Bulgar yönetmeni Ivan Nitchev, Kıyametten Sonra adlı filminde Bulgaristan’daki Stalinizm dönemini anlatıyor. İnsancıl değerler içeren bu destansı film Bulgaristan’da o zaman yaşayan farklı kültür ve kökenlere sahip toplulukların günlük yaşamına [...]