Kökler
0 Comment
Evrende en küçükten en büyüğe her şey birbirine sıkı sıkıya bağlıdır; devinimler ve sürekli metamorfozların birlikteliğiyle etkileşerek birbirlerini dönüştürürler.