İyi Mi, Kötü Mü ?
0 Comment
Film sekiz yaşındaki Rachel’in bozuk gözleriyle dünyaya bakarak, gördüklerini yorumlamasını anlatır. Rachel görüş alanını genişletmek uğraşı içinde, miyopluğu tarafından şekillenmiş dünyada varolmanın nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışır.