Zaman Her Şeyi Siler
0 Comment
“Ne zaman yeni bir şey gelse, eskiler gider. Bu iş böyledir.” Yaşlı kayıkçı Toichi tarafından, zamanın getirdiği yıkıma karşı dillendirilmiş bir gerçek. Dünyanın, zamanın eski olanı yok etmesi şeklindeki işleyişi, [...]