Memeli
0 Comment
Memeli, bir anneyle oğlu arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Bir yanda şehvet, hayvani eğilimler ve sürekli kaçma girişimleri, diğer yandaysa koruma kaygısı ve değişme korkusu.