Hamlet
0 Comment
Bütün canlandırma teknikleri üzerinde çok emek harcanan tekniklerdir fakat cam üzerine boyama tekniği en çok özen isteyen tekniktir. Bu alışılmamış teknik, Hamlet’in babasının hayali varlığını ve Hamlet’in acılı kararsızlığını mükemmel [...]