Tiflis Taksi
0 Comment
Tiflis’te bir takside geçen sohbette, Avrupa, göçler ve bugünün kapitalizmiyle Sovyet diktatörlüğünün karşılaştırılması, ele alınan konulardan bazıları.