Black And Tan Fantasy
0 Comment
Caz müziğini doğal biçimde kullanan filmlerin sayısı çok azdır, müziğin dramatik bir öğe olarak ön plana çıktığı caz filmlerine ise daha da az rastlanır. Duke Ellington’ın beyaz perdede ilk kez [...]