Zelary

Zelary

arsvFilm_MnRYWfPNISGdVsUDDMOWkdYEPRQUAOqA.jpg
Konu

Gerçek bir olaya dayanan film, Prag’daki bir hastanede hemşire olarak çalışan zeki ve kültürlü tıp öğrencisi Eliska’nın öyküsünü anlatmaktadır. Eliska’nın cerrah olan nişanlısı da aynı hastanede çalışmaktadır. İkisi de bir direniş örgütünün üyesidirler, Eliska önemli bilgileri taşımakla görevlidir. Naziler peşlerine düşünce nişanlısı kaçar, Eliska’nın hayatı da tehlikededir. Bir hastasıyla beraber, adamın Moravia dağlarındaki köyüne gitmek ve savaş boyunca orada yaşamak zorunda kalır. Ondrej Trojan’ın filmi, kenti terk edip bir köylü gibi yaşamanın oluşturduğu farklılıkları, sağladığı avantajları ve yarattığı kültür şokunu anlatıyor. Adını ve eski yaşamını tamamen değiştiren, tedavi ettiği hastayla evle-nerek Hanna adını alan Eliska, yeni ortamına uyum sağlar. Eliska, yeni yaşamına alışıp geçmişini unutmaya başladığında film şaşırtıcı bir şekilde aşk hikâyesine dö-nüşür. Papazdan öğretmene, ilaçlarını birbirine karıştıran ebeden yerin altındaki bir çukurda yaşayan kaçak çocuğa kadar tüm köylüler Eliska’ya ilginç ve sempatik gelmeye başlarlar. Ancak savaş huzurlu yaşamlarını altüst edecektir. Zelary, iki farklı dünya ve iki farklı insan arasındaki çatışmayı anlatıyor. Sıradışı bir ilişkinin, korkunun, kay-gıların, kuşkunun ve özellikle de Eliska/Hana ve Joza arasındaki düşmanlığın biçimlendirdiği aşkın, ortak var olma iradesinden doğmuş aşkın öyküsü. Zelary, aynı zamanda, doğayla uyum içerisinde yaşanılan, yeryüzünün güzel bir köşesi üzerine bir öykü ve orada insanlar sonsuz korkulara uyum göstermek ve saygı duymak zorunda. Eliska, güçlüklere karşın, bü-yük bir şevkle bunu öğrenmeye çalışıyor. Zelary, Tanrı’nın terk ettiği, savaş rüzgârlarınca sarılmış Avrupa’da yaşanan, kaderin beklenmedik oyunla-rıyla dolu dramatik bir öykü.