Yerküre Hanım

Our Lady of the Sphere

arsvFilm_IKQGjWwZXSQgITMYPWDUqgdOOBoWVHPe.jpg
Konu

Yörüngesel kafası, gerçeküstü bir macera içinde, yaşam şenliğinin etrafında dönen, gizemli bir hanım. Bir klasik. “Belki de Jordan’ın en zarif mükemmellikteki eseri. “Our Lady of Sphere”, rokoko imgelerin, uzay çağı simgeleriyle yan yana getirildiği renkli bir kolaj. İmgeler, başkalaşır, bir halden diğerine geçer, birbirlerinin içine işler, diğer taraftan sudan çıkan baloncukların köpüren akışkanlığıyla değişir, ani ışık patlamalarıyla, alarm zilleriyle ve ani görsel sürprizlerle kesintiye uğratılırlar. Sanki canlanıvermiş bir Joseph Cornell kutusu gibi gizemli, mücevherimsi bir eser.” Thomas Albright, San Francisco Chronicle