Yerde, Suda ve Toprakta

Ter Land, Ter Zee en in de Lucht

Konu

Üç bölümden oluşan bu canlandırma bir uykucunun, bir balıkçı ile karısının ve bir kuşun birbirine koşut dünyalarının öyküsünü anlatıyor. İlk bakışta bu üç dünya birbiriyle ilintisiz görünse de, sonunda bunun bir yanılgı olduğunu öğreniriz.