Yazgı (Karanlık Üstüne Öyküler I)

Yazgı (Karanlık Üstüne Öyküler I)

arsvFilm_ReTQySfQVVJpRaUSrNIQYJTRQQvtkNTU.jpg
Konu

Senaryosu, Albert Camus’nün “Yabancı” adlı romanından esinlenerek yazılan Yazgı, iradesini kullanmayı reddeden bir muhasebecinin öyküsünü anlatmaktadır. Gümrük Müdürlüğü’nde çalışan Musa, yaşamın boş ve saçma olduğuna inanmaktadır. Yaşamını değiştirmek için bir çaba harcamaz. Kendini olayların akışına bırakmıştır çünkü; herşeyin aynı kapıya çıktığını düşünmektedir. Annesinin ölümü Musa’yı etkilemez. Onu sevmesine karşın, bu ölüm, içinde bir sevinç bile uyandırır. Kendi kendine karar vermek istemediği için hoşlanmadığı bir kızla sırf o istiyor diye evlenir. Oysa yaşadığı dünyada insanlar kaderlerini kendi güç ve iradeleriyle çizmektedirler. Bir anne ile iki çocuğunun ölümünden sorumlu tutularak göz altına alınır. Ancak bu olaya da tepkisiz kalır. “Karanlık Üstüne Öyküler”in ilk filmi Yazgı nedeni olmaksızın kendini suçlu hisseden bir insanın öyküsüdür. “Bütün hayatım boyunca yaşadığım suçluluk duygusunu ama aynı zamanda imtiyazlılara ve gerçekte yalnızca imtiyaz isteyenlere duyduğum nefreti anlatmayı hep istiyordum”. Zeki Demirkubuz