Yaşam Sonbahar

Life, Autumn

lifeautumn.jpg
Konu

Hayatın alışılagelmiş bir tempoda değişmeksizin devam ettiği eski bir Rus köyü; yol aynı yol, nehir aynı nehir, güneş hep orada. Sonbahar geldiğinde; her zamanki olağan şeyler beklenmedik bir anlam kazanır.