Yansımalar

Refleksy

Konu

Kısa ve kırılgan olan insan yaşamı üzerine anılardan ve doğadan yola çıkan lirik bir metafor.