Yanlış Nota

De Valse Noot

Konu

Küçük sakat bir dilenci kentte dolaşarak dilenmektedir. Ama başarılı olduğu pek söylenemez çünkü önem verilen şeyler standartlaşma, reklam ve paradır. Küçük laternasıyla çaldığı ağıtın son notasını yanlış basar ve aptal şehir sakinleri bu durumdan rahatsız olur. Birçok hayal kırıklığı yaşadıktan sonra, tek ödülü çaldığı ağıttan etkilenen tahta bir atın gözünden süzülen bir damla gözyaşı olur.