Wat’ın Domuzu

Wat's Pig

Konu

Parçalı görüntülerle çekilen Wat’ın Domuzu, doğdukları sırada birbirinden koparıtılan ve birbirlerinin varlığından habersiz komşu olarak yaşayan iki erkek kardeşin öyküsünü anlatıyor. Kardeşlerden biri, tepedeki bir kalede güçlü ve varlıklı bir kont olarak yaşamaktadır. Sevimli bir domuz tarafından büyütülen kardeşi Wat ise derme çatma kulübesinde kıt kanaat geçinmektedir. Yakınlarda yaşayan bir baron kontu savaşla tehdit edince, yazgı bu iki yaşamı beklenmedik biçimde tekrar bir araya getirir.