Varoluş

Jelenlet

Konu

İlk kısım 1965’de geçmektedir. Sinagog yıkıntılarının olduğu bir sokak. Yıkıntının içi çöple dolu. İki yaşlı adam içeri girer ve yıkıntıların arasında ibadetlerine başlarlar. İkinci kısım 14 yıl sonrasını anlatmaktadır. Sinagog daha da kötü durumdadır. İki haham ibadeti başlatır, bu sırada üzerinde adak mumları yakılmış mezar taşlarını da görürüz. Hahamlar mezarlıkta alevlere bakarak durmaktadırlar. Dua sesleri yükselen bir tren düdüğünün içinde sönüp gider.

Genel bilgi