Tutanak

Le Constat

Konu

Bir ralli sürücüsü saplantılarından kurtulamaz. En kötü koşullarda bile reddedilmesi olanaksızdır.