Tımarhane

Asylum

arsvFilm_zIKjKiPRIyGrFIlUSRaoilYTrYGXQuPS.jpg
Konu

Tımarhane, dokuz ayrı sahneden oluşmaktadır. Her sahnede etnik azınlıklardan oluşan gruplar, göçmenlerle ilgili klişeleşmiş düşünceleri ve önyargıları açığa çıkarmak ve araştırmak üzere seçilmişlerdir. Rosefeldt, bu filmde çoğu sığınma başvurusunda bulunmuş 120 kişiyi oynatmıştır. Bu kişiler yabancılara uygun görülen sıradan ve aşağılık işlerde çalışarak zorlukla varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.