Tilki İle Tavşan

Lisa i zayats

Konu

Tilki ile Tavşan eski bir Rus halk masalı. Soğuk bir ormanda yaşayan tavşan evini tilkiye kaptırır. Tavşan evini geri alabilmek için ormandakilerden yardım ister.

Genel bilgi