Tiflis Taksi

Taxi Tbilissi

Taxi Tbilisi  (kopia)2
Konu

Tiflis’te bir takside geçen sohbette, Avrupa, göçler ve bugünün kapitalizmiyle Sovyet diktatörlüğünün karşılaştırılması, ele alınan konulardan bazıları.