Tellerin Arasında

Thru The Wire

arsvFilm_eMTqXRIJWXWlTpBXYIWkeVhabJTILQEG.jpg
Konu

Nicky, Alabama ve Utah arasında bir yerde, gelecek bir zamanda, hapishaneden kaçar. Barlarda ve otellerde dolaşarak kız arkadaşını aramaya başlar. Yeni özgürlüğü süresince gözlemlediği tek şey, insanlık kültürünün geleceğinin kimsenin umurunda olmadığıdır.