Süt

Süt

arsvFilm_TYZQOPqaVEPPQOglaceukaLbTdSMUQiJ.jpg
Konu

Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamayan Yusuf’un büyük bir tutkuyla yazdığı şiirler, adını sanını kimsenin duymadığı bazı edebiyat dergilerinde yayımlanmaktadır. Ama ne şiirin, ne de değeri günden güne düşen ürettikleri sütün Yusuf’a ve annesi Zehra’ya bir katkısı vardır. Yusuf, annesinin kasabadaki istasyon şefiyle yaşadığı gizli ilişkiyi keşfedince ne yapacağını şaşırır. Gelecek kaygısı, yaşanan hızlı değişim ve gençlikten yetişkinliğe adım atmanın acılarıyla baş etmenin yolunu bulabilecek midir? “Türkiye’nin taşrası, özellikle İç Anadolu, son yıllarda büyük bir toplumsal, ekonomik ve kültürel değişim yaşamaktadır. Tarım ve hayvancılıkla geçinen küçük şehir ve kasabalar son yıllarda etraflarında kurulmaya başlanan sanayi tesisleri, baraj ya da işletmeye açılan madenler sebebiyle yepyeni bir hayata uyanmışlardır. Yeni iş olanakları ve göçün yarattığı dinamikler taşra hayatının yıkılmaz kalesi aile hayatını derinden sarsmaktadır. Yeni hayat, sadece maddi çerçeveyi değiştirmekle kalmıyor, geleneksel yaşam biçimlerini değişime zorluyor. Topraktan sanayiye, tarladan fabrikaya doğru bu yer değiştirme bazıları için ‘Aydınlık bir gelecek’ umudu yeşertirken, bazıları için de ‘kaos ve uyumsuzluk’ üretiyor.” Semih Kaplanoğlu