Sophie’nin Yeri

Sophie's Place

arsvFilm_gILbkTVmSULUcImOFVnUAPXWSodYTWQS.jpg
Konu

Beş yıllık bir çalışmanın ürünü. Tamamı elle boyanmış, kesip oyularak gerçekleştirilmiş bir canlandırma. Kameranın önüne gelen planlanmamış, prova edilmemiş, yaşamımın bir dönemi üzerine düşünceler aktaran sahneler, yine de daha önceki canlandırmalarımdan daha fazla bir “devamlılık”a sahip. Ben buna “simyasal otobiyografi” diyorum. Film cennete benzer bir bahçede başlar. Sonra, Aya Sofya Camii’nin içerisine geçer. Film, dinsel bilgeliğin eski bir Yunan ve Gnostik simgesi olan Sofya’nın şu veya bu biçeminin etrafında dolanıp, gittikçe çoğalan bölümler halinde gelişir. Işık huzmeleri ve simgesel nesneler yayarken görürüz onu.

Genel bilgi