Slitfilm

Résfilm

Konu

Film yapımı işine girdiğimden beri, imgelerin gereğinden fazla somut olması, ve bu halleriyle düşgücünün fitilini ateşlemesi ama onun alev almasına olanak tanımaması beni hep rahatsız etti. Bir slit kameranın vizöründen görülen imge, gerçek yaşamda özgül biçimde asla var olmamıştır. Bu yüzden, imgeleri kaydetmenin geleneksel yollarının tersine, gerçekliğin bir yanılsamasını yaratmak için tasarlanmamıştır. Bu filmde, bir öyküyü anlatmak için, gerçek deneyimle hiçbir ilgisi olmayan bir yol denenmiştir.” Sándor Kardos